Wetenschappelijk bewezen werken is belangrijk

wetenschappelijk bewezen werken

Als je kind zich niet ontwikkeld zoals je als ouder of leerkracht mag verwachten, dan wil je de oorzaak weten en oplossen… Je wil niet een stempel krijgen, houden en daarmee om leren gaan. Nee, je wil een oorzaak en een oplossing. Dat is wat jijkanleren.nl kan bieden. Een oorzaak van het leerprobleem of gedrag en een manier om ervan af te komen. Of dit probleem nu al vanaf de geboorte aanwezig is geweest of dat het door een ongeval veroorzaakt is. Na een intake kan ik je vertellen of dit op te lossen is met een wetenschappelijk bewezen werkwijze of niet. Wil je weten of er voor je kind, partner of jezelf een oplossing is? Neem vrijblijvend contact op: info@jijkanleren.nl, tel. 06-138 37 630 of stuur een DM.

Wetenschappelijk bewezen werken is belangrijk

Wil je echte verandering, kom je vaak in het particuliere circuit terecht. Dat kan lastig zijn. Zorgverleners beweren van alles en je moet ze maar op hun woord geloven. Afgaan op je gevoel is altijd belangrijk, maar daarnaast is het fijn als iemand kan aantonen dat zijn manier van werken wetenschappelijk bewezen is. Wetenschappelijk bewezen werken is belangrijk, zeker als je er met je eigen zuur verdiende of gespaarde geld voor moet betalen.

Jijkanleren.nl werkt met wetenschappelijk bewezen methoden

Dagelijks zie ik de effecten van deze bewezen methode op kinderen en volwassenen. Welke methode? De Melillo methode… Je kunt er op zoeken op internet https://drrobertmellilo.com Hier staat de methode uitgelegd, de boeken die over deze methode verschenen zijn en workshops die ook jij eventueel kan volgen. Kijk je onder “referrals“, dan zie je dat jijkanleren.nl één van de vier erkende, gecertificeerde praktijken in Nederland is die zijn methode mogen toepassen. Zoek je dr. Melillo op Facebook of Instagram, dan kun je met eigen ogen zien wat zijn methode betekend voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en voor mensen die door een ongeval of infarct een deel van hun functioneren zijn kwijtgeraakt.

Waar zijn de wetenschappelijke bewijzen te vinden?

Op mijn site heb ik een aantal recente onderzoeken geplaatst. Kijk op https://jijkanleren.nl scroll helemaal naar beneden. In de groene balk zie je rechts onderaan enkele links naar deze onderzoeken. Je mag ze ook altijd bij mij opvragen natuurlijk. Hieronder enkele fragmenten uit een publicatie van een onderzoek gedateerd november 2020.

Citaat uit Frontiers in public healt, www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.431835, November 2020

“The study concluded that the incorporation of relatively simple hemispheric-based programming within the educational system worldwide could relatively inexpensively increase academic, cognitive, and motor performance.” Vrij vertaald: “De studie concludeert dat door relatief eenvoudige hersenhelft-gebaseerde oefeningen in het onderwijssysteem op te nemen, wereldwijd, er op een relatief goedkope manier een toename van academische, cognitieve en motorische prestaties kan worden bereikt.”

Deze oefeningen gebruikt jijkanleren.nl dus om uw kind te helpen in zijn ontwikkeling.

 

“Numerous studies have been performed over the past 30 years demonstrating the effects of RPRs on behavior and learning. Research has additionally demonstrated that individuals significantly reduce symptoms and effect change in diagnosis when participating in a protocol that focuses on specific reflexes. One such study that tested 109 boys from ages 7 to 10 found an association between retained tonic labyrinthine, Moro, symmetrical and asymmetrical tonic neck reflexes with ADHD symptoms and mathematics achievement”

Vrij vertaald: “Talrijke studies zijn uitgevoerd over de afgelopen 30 jaar die de effecten van RetainedPrimitiveReflexes* aantonen op gedrag en leren. Onderzoek heeft tevens laten zien dat symptomen bij individuen significant verminderen en zorgen voor een verandering in diagnose als ze deelnemen aan een programma dat zich richt op specifieke reflexen. Een zo’n studie heeft aangetoond dat er een verband is tussen persisterende Primaire Reflexen en ADHD en rekenvaardigheden.”

Bij jijkanleren.nl zien we dat het wegoefenen van deze reflexen inderdaad zorgt voor (sterke) vermindering van ADHD symptomen.

Wil je meer informatie? Lees dan verder of neem contact op via mail of telefoon 06-138 37 630. Ik help je graag! Conny van Leest – jijkanleren.nl

Deel deze blog

Recente blogs

Scroll naar boven