Leerproblemen, gedragsproblemen, hoe kan het dat een kind niet mee kan komen op school?

Leerproblemen en gedragsproblemen, hoe kan het dat een kind niet mee kan komen op school? Heb je dan echt een leerprobleem of een gedragsprobleem? Of erger nog een leerstoornis of een gedragsstoornis? Nee, gelukkig, dat heb je meestal niet. Zelfs als je het wel hebt, is er prima wat aan te doen. Hoe? Dat lees je op deze website.

Dat zoveel kinderen moeite hebben om mee te komen op school, v.w.b. rekenen, spelling, lezen, concentratie, aandacht en/of sociale vaardigheden, wordt veroorzaakt door onze haastige maatschappij en de manier waarop we ons onderwijs vormgeven.

Jezelf leren gedragen en leren leren doen we met onze hersenen. Die hersenen zitten bij je geboorte niet kant en klaar in je hoofd, maar moeten zich ontwikkelen. Onze hersenen ontwikkelen zich door middel van beweging, ritme en veel herhaling. Net die zaken waar we in onze moderne tijd weinig aandacht voor hebben. (Waar we op school zo weinig aandacht voor mogen hebben. De meeste leerkrachten zouden dit graag anders zien) Leerproblemen, gedragsproblemen, hoe kan het dat een kind op school niet mee kan komen.

Het gevolg van onze manier van leven en onderwijs zijn leerproblemen. Problemen in de vorm van achterstand bij rekenen, lezen, spelling of gedragsproblemen zoals weinig concentratie, continu afgeleid zijn, te verlegen, te druk, te angstig, te boos. En ja, problemen met gedrag zijn ook achterstanden in de ontwikkeling van onze hersenen. In een ernstigere vorm praten we dan over dyslexie, dyscalculie, stotteren, TOS (taalontwikkelingsstoornis) AD(H)D, autisme, OCD en ga zo maar door. En ja, AD(H)D, autisme, OCD, wordt ook veroorzaakt door een ontwikkeling in je hersenen die niet helemaal volgens het boekje is gegaan. 

Contact

Conny van Leest / jijkanleren.nl - Reken maar!
Als je verder kijkt, is er meer mogelijk

Problemen zijn er om op te lossen

Gelukkig hoeven deze problemen niet blijvend te zijn. Problemen zijn er om op te lossen. Met de juiste inzet, oefeningen en begeleiding kunnen onze hersenen deze ontwikkelingsachterstand inhalen. Het gevolg is een gezond kind met een normaal tot goed leervermogen en normale tot goede sociale vaardigheden.

Wil je weten hoe we jouw kind kunnen helpen? Neem dan contact met mij op of kijk verder op deze website voor meer informatie.

referenties

5/5
Scroll naar boven