Over autisme en ADHD gesproken – Samen komen we er doorheen! deel 3

over autisme en ADHD gesproken

GEDRAGSSTOORNIS | Door middel van onze hersenen verstaan we de wereld en reageren we op de wereld. Maar doen onze hersenen dit automatisch goed? In de eerste twee delen van deze artikelen serie is uitgelegd hoe onze hersenen groeien, werken en wat in deze groei dyslexie of andere leerproblemen veroorzaakt. In dit artikel worden gedragsproblemen als autisme (ASS) en ADHD uitgelegd aan de hand van een scheefgroei in onze hersenen. Het fijne is dat we nu ook weten hoe we deze scheefgroei kunnen corrigeren zonder medicijnen, met gerichte bewegingsoefeningen. Als beide hersenhelften weer in balans zijn, is het gedrag dat ook. Deze methode is onderzocht, getest en wetenschappelijk bewezen door dr. Robert Melillo, neurowetenschapper in New York. Zijn programma heet Brain Balance en is de basis voor de begeleiding binnen mijn praktijk voor Remedial Teaching jijkanleren.nl – Reken maar!

Wie doet wat ook al weer…

Onze hersenen bestaan uit twee helften. Iedere helft, hemisfeer, heeft zijn eigen talenten en taken. De linker hersenhelft gaat o.a. over het zien en werken met details, het opslaan en oproepen van gegevens, het aanzetten van het immuunsysteem. Onze rechter hersenhelft gaat onder andere over het zien van het grote geheel, het ervaren en lezen van lichaamstaal en het remmen van het immuunsysteem.

Over autisme en ADHD gesproken

Hoe zit dat dan met autisme?

Autisme is een probleem van een zwakke rechter hersenhelft Omdat de rechter hersenhelft minder ontwikkeld is, kan het de informatie van de linker hersenhelft niet bijhouden.. Iemand met autisme ziet prima de details, regels zijn belangrijk. Woorden worden letterlijk genomen. Allemaal talenten van de linker hersenhelft die goed ontwikkeld is.

Hij kan geen emotie aan de woorden toevoegen, waardoor er vaak monotoon gesproken wordt. Daarbij lukt het de rechterhersenhelft ook niet om de gezichtsuitdrukking van de ander te lezen. Hierdoor worden de emoties van de ander niet of minder aangevoeld. Een sociaal verkeerde, niet meelevende reactie is dan al snel het gevolg. Dit geeft veel sociale ellende en vooral verdriet. Hoeveel sociale regeltjes je iemand ook aanleert (linker hersenhelft) dit kan nooit de non-verbale communicatie vervangen waar anderen zich op baseren.

Kijkend naar ADHD

De rechter hersenhelft heeft als talent een rem te zijn op het functioneren van de linker hersenhelft. Maar ja, als links groter is dan rechts, kan dat wel een probleem vormen. Een kleuter kan nooit een gezonde 8e groeper de baas toch? Daarbij is ook het vermogen om je te focussen een talent van de rechter hemisfeer. En deze draait niet op een gezonde volle kracht bij deze kinderen/volwassenen. Links is sterker en dat is ons gaspedaal… zonder goede rem… Rechts zorgt voor het goed kunnen lezen van een situatie… Dus hebben we een kind met een goed functionerend gaspedaal, een slechte rem en ook een slecht inschattingsvermogen van een sociale situatie. Dan krijg je ongelukken, dat kan niet anders.

Het hoeft niet zo te blijven…

Als je weet dat scheefgroei in de ontwikkeling van de hersenen de oorzaak is van autisme en ADHD, waarbij de rechterhersenhelft op verschillende manieren achter loopt in de ontwikkeling. En je weet hoe je de ontwikkeling van de rechter hersenhelft kunt stimuleren. Dan is er ook een oplossing. Door gebruik te maken van de wetenschap wat de talenten van de rechter hersenhelft zijn en hoe die ontwikkelt worden, kan hier met gerichte oefeningen verlichting of zelfs volledige oplossing gebracht worden. De rechter hersenhelft haalt zijn achterstand in zodat hij het tempo van links beter bij kan houden. Samen komen ze er zo doorheen!

Laat je dit zo?

Of gun je je kind met ASS of ADHD een fijnere ervaring? De oplossing is er, ook zonder medicijnen. Door een goede intake kan in beeld worden gebracht wat de zwakke en sterke punten van de hersenen zijn. Hierop kan een oefenprogramma afgesteld worden dat je kind helpt zijn hersenen in evenwicht te brengen. Daardoor krijgt hij een goede rem en goed sociaal inschattingsvermogen. Wat zal het leven dan een stuk makkelijker zijn.

Om je aan te melden voor begeleiding of om extra informatie over jouw kind te krijgen: info@jijkanleren.nl of 06-13837630

Meer lezen over ADHD en hersenen? Klik hier.

Credits: Foto door Porapak Apichodilok

Deel deze blog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Recente blogs

Scroll naar top