Eerlijkheid duurt het langst

trajectprijs consult

VERANTWOORDE KEUZES | Bij de start van mijn praktijk heb ik over tal van dingen nagedacht. Zo ook over het tarief. Een belangrijke vraag was: “Ga ik per consult afrekenen of per traject?”. Mijn keuze is gevallen op een trajectprijs vanuit de redenering “eerlijkheid duurt het langst”. Bij jijkanleren.nl is een trajectprijs een all-inn prijs. Een ouder komt omdat hij zorgen heeft over de ontwikkeling van zijn kind en vertrouwt, terecht, op de professionaliteit van Conny. In de begeleiding moet de wederzijdse zorg voor het kind centraal staan, dus geen zorg meer over geld. Samen aan de slag gaan en doen wat nodig is om het resultaat te bereiken dat je afgesproken hebt. Geen zorgen meer over extra bijeenkomsten, extra materiaal of een overleg tussen jou en de begeleider. Alles staat in het teken van wat jouw kind nodig heeft, en dat is fijn, dat geeft vertrouwen, dat geeft resultaat.

Ga jij voor de toekomst van je kind?

En heb je geen zin in geneuzel over geld? Neem dan contact op met jijkanleren.nl via telefoon, mail of een pm. Hieronder lees je verder over de verschillende trajecten waar je contact over kunt opnemen

De trajecten: Kennismakingstraject

Jijkanleren.nl heeft op dit moment 3 verschillende trajecten. Een kennismakingstraject, waarin je kunt bekijken of de aanpak bij je kind past en er een goede klik is tussen jou, je kind en Conny. Ondertussen wordt er wel aan doelen gewerkt, maar deze kunnen in de loop van dit korte traject niet geheel behaald worden. Het kennismakingstraject bestaat uit 4 begeleidingen van 30 minuten voor de trajectprijs van € 60,00

De trajecten: Het starttraject

Het doel van dit traject is om primaire reflexen bij je kind onder controle te brengen. Deze reflexen maken de hersenen van je kind minder toegankelijk en remmen daarmee de ontwikkeling van je kind. Het gevolg van primaire reflexen zijn allerlei leerproblemen zoals problemen rekenen, schrijven, lezen, plannen, tijdsbesef, spelling, begrijpend lezen, etc. En allerlei gedragsproblemen zoals driftbuien, blokkeren, extreem teruggetrokken, gebrek aan sociaal inzicht, moeite met inleven in een ander, etc. Dit traject bestaat uit het aantal begeleidingen dat nodig is om deze reflexen onder controle te brengen van de hersenen. De trajectprijs is € 250,00.

De trajecten: Het vervolgtraject

Nu de hersenen van je kind niet meer belemmerd worden door de primaire reflexen kan het echte werk beginnen. In dit vervolgtraject worden verschillende manieren gebruikt om het leren en “leren leren” van je kind te ontwikkelen. Hiervoor worden werkvormen ingezet die insteken op de motoriek, de ontwikkeling van de hersenen en de kennisontwikkeling middels spel en beweging. De doelen die we op het gebied van de schoolse vakken willen bereiken leggen we vooraf vast. Het traject eindigt als deze doelen zijn behaald. De prijs voor dit traject bedraagt € 900,00, betaling in termijnen is mogelijk.

Eerlijkheid duurt het langst

Samen zijn we sterk, samen naar de top. De resultaten bereiken we dan ook door samen met je kind en samen met elkaar te werken. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van Conny is om de juiste oefeningen in te zetten en de ontwikkeling te volgen. Als ouder is het de taak om de opgegeven oefeningen trouw met je kind te doen en wel 2 x per dag. Dit kost je twee keer een kwartier per dag, zeven dagen per week 😊. Best pittig dus, maar de moeite waar. Op het moment dat het oefenen erg lastig gaat is het aan jou als ouder om contact te zoeken met Conny zodat er mogelijk aanpassingen aan de oefening gedaan kunnen worden.

Deel deze blog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Recente blogs

Scroll naar top