Dyslexie? Echt nie (t)!

Leesproblemen zijn op te lossen

DYSLEXIE | Als je kind slechts met veel moeite kan leren lezen en spellen doet dat pijn bij jou als ouder. Jij weet uit ervaring hoe belangrijk goed kunnen lezen en schrijven is in het dagelijks leven.  Wetenschappelijk is bewezen dat slechts 4 % van de mensen dyslectisch is. Kijkend in de klas lijken bijna alle kinderen problemen te hebben met begrijpend lezen en spellen. Dat klopt dus niet. Er zijn andere oorzaken… Vaak geldt: “Dyslexie? Echt nie (t)!” In dit artikel laat ik zien hoe kenmerken van dyslexie overeenkomen met kenmerken van een niet goed doorlopen bewegingsontwikkeling. Het verschil…, MET DE JUISTE TRAINING KUN JE DEZE PROBLEMEN PRIMA OPLOSSEN. Begrijpend lezen en spellen zijn geen enkel probleem meer voor je kind.

Geïnteresseerd?

In de maanden mei en juni geldt bij jijkanleren.nl 4 begeleidingen van 30 minuten voor € 30,00. Dit is voldoende om de eerste “dyslexie” verschijnselen te laten verdwijnen en meer succes op school te gaan ervaren. Neem contact op via mail, telefoon of app onder vermelding van “Kennismaken & Aanbod”.  Lees er hier meer over.

Leren bewegen is je hersenen ontwikkelen.

Wat in jouw lijf stuurt beweging aan? Juist, je hersenen… Oftewel door oefening ontwikkel je je hersenen. Als baby beweeg je om te leren lopen EN… om je hersenen te ontwikkelen. Dat gaat niet altijd perfect. De bewegingen van een baby gaan onbewust. Iets van buiten de baby zorgt voor een prikkel. De baby reageert daar automatisch oftewel reflexmatig op. Deze bewegingen noemen we primaire reflexen. Door veel herhaling krijgt de baby steeds meer grip op zijn eigen lijf en denken. Als een reflex helemaal weggeoefend is noemen we dat uitgedoofd of geïnhibeerd.

Dyslexie? Echt nie (t)!

Als een of meer reflexen niet helemaal uitdoven dan zie je o.a. dat een kind:

 • Letters lang gespiegeld blijft schrijven.
 • Moeite heeft met automatiseren. In de kleutergroep bijv. de kleuren en getallen. Later de letters en woorden. Ook het automatiseren van sommen is lastig.
 • Haalt letters blijvend door elkaar, leest bijv. “drop” in plaats van “dorp”.
 • Langzaam werkt, kan het tempo van de groep niet bijhouden.
 • Herkent de letters moeizaam, vooral klanken: eu en ui, oe en ou etc.
 • Dictees blijven erg moeilijk, ondanks veel oefenen.
 • Omdraaien van letters b, d, p, q, en cijfers, 6, 9
 • Spelfouten maakt bij overschrijven.
 • Lezen blijft achter op klasgenoten
 • Is snel moe na lezen en heeft weinig concentratie.
 • Voorlezen gaat hakkelend.
 • Achteraf niet kan vertellen wat het gelezen heeft.
 • Links en rechts maar niet uit elkaar kan houden
 • Klok leren kijken heel moeilijk is.
 • Tafels uit je hoofd leren maar niet wil lukken.
 • Voor meer kenmerken van “dyslexie” klik hier 

Bovenstaande kenmerken worden ook veroorzaakt door onvoldoende uitgedoofde reflexen zoals; ATNR, STNR, grijp- en zuigreflex, TLR en Moro. Hier kun je meer over deze reflexen lezen. Al deze reflexen zijn prima weg te oefenen met eenvoudige bewegingen zoals bijvoorbeeld de zeester. Doe deze oefeningen twee keer per dag, ongeveer een kwartier per keer. Bij goed oefenen merk je geleidelijk een groei in de vaardigheden spelling, rekenen, maar ook het gedrag van je kind zal in positieve zin veranderen.

Gun jij je kind een leven zonder dyslexie? Neem dan contact op met jijkanleren.nl via mail, telefoon of app. In de maanden mei en juni van 2020 kun je bij jijkanleren.nl 4 begeleidingen van 30 minuten voor € 30,00 krijgen. Dit is genoeg om de eerste “dyslexie” verschijnselen te laten verdwijnen en meer succes op school te gaan ervaren. Neem contact op via mail, telefoon of app onder vermelding van “Kennismaken & Aanbod”.  Lees er hier meer over.

Credits: Foto door Andrea Piacquadio

Deel deze blog

Recente blogs

Scroll naar boven