Dyscalculie protocol

Wat is dyscalculie?

Dys-calculie betekent niet-kunnen-rekenen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zie ook pagina “visie op leren rekenen” en “zijn je hersenen klaar om te leren”.

Om duidelijkheid in de problemen te geven en handvatten voor het omgaan met deze problemen, is het dyscalculie-protocol opgesteld. In dit protocol wordt nadrukkelijk uitgegaan van het feit dat rekenproblemen worden veroorzaakt door de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.

Het niet-kunnen-rekenen wordt dus veroorzaakt doordat het kind een dermate eigen manier van leren heeft, dat school hier slechts zeer moeilijk of niet in kan voorzien. Begrijpelijk als je de zorg hebt voor 20 tot 30 kinderen per groep, waarbij rekenen slechts één van de aandachtspunten is.

Of en in hoeverre het kind een onvermogen heeft om te kunnen leren rekenen, blijkt pas na gespecialiseerde reken-begeleiding. Onderzocht is dat dit slechts in 1 % van de gevallen is.
Indien er na een half jaar gespecialiseerde reken-begeleiding nog nauwelijks vooruitgang vastgesteld kan worden, pas dan kan er gesproken worden over een oorzaak in het kind en kan een traject richting dyscalculie-verklaring verantwoord worden.

Dyscalculie-protocol in een notendop

De ontwikkeling van rekenen-problemen is in 4 fasen weer te geven.

Fase groen

Er is geen probleem, de ontwikkeling gaat voldoende tot goed. Het kind kan gewoon met de groep mee.

Fase geel

Er zijn kleine rekenproblemen. De ontwikkeling is matig. Het kind kan net wel, net niet met de groep mee. Vaak zit het kind dan in de gemiddelde groep, dan in de extra instructie. Deze rekenproblemen uiten zich vaak al in groep 2.

Fase oranje

Er zijn ernstige rekenproblemen. De rekenontwikkeling blijft echt achter, de aansluiting met de groeps staat onder druk. Het kind wordt extra begeleid op school, maar het komt niet tot een inhaalslag.

Fase rood

Er zijn zeer ernstige en hardnekkige rekenproblemen. De rekenontwikkeling blijft dusdanig achter dat het kind een eigen leerlijn heeft. De aansluiting met de groep is er niet meer. Een advies richting dyscalculie-onderzoek wordt gegeven.

In de fasen van geel, oranje en rood biedt extra begeleiding uitkomst. In fase geel door groepsrt, in fase oranje en rood middels individuele rt. Deze begeleiding zorgt ervoor dat het kind de basis van het rekenen zo goed eigen maakt dat het voortaan op deze kennis voort kan bouwen in de groep.

Scroll naar boven